Hồ sơ Pháp lý dự án Eco Green Saigon

Eco Green Saigon – Dự án đã đầy đủ giấy tờ Pháp lý 

Kính gửi Khách Hàng – Bộ hồ sơ pháp lý dự án:

+ Quyết định giao đất số: 2508/QĐ-UBND của Thành Phố HCM – Click xem
+ Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 số: 3355/QĐ-UBND – Click xem
+ Giấy phép xây dựng số: 137/GPXD – Click xem
+ Bảo lãnh ngân hàng – Click xem

Giấy phép xây dựng Eco Green Saigon